آموزش بارکد زنی طلا در حسابداری زمرد

در این دوره شما با کلیه ، کارایی بارکد  در رسته ، تکفروشی ( جعبه داری ) بنک داری و کیف ، سازنده در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .

مباحث این دوره :

_  نحوه صحیح و سریع بارکد زنی

_ نحوه فروش طلا با بارکد

_ نحوه موجودی گیری و مغایرت گیری با بارکد

_ و نحوه بررسی سود روزانه و دوره با اجناس بارکد شده

آشنا خواهید شد ...

call