آموزش بستن سال مالی(ایجاد سال مالی جدید)

در این دوره شما با ایجاد سال مالی جدید(بستن سال مالی) در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد

مباحث کلی این دوره
_  چرا سال مالی جدید بزنیم
_  سال مالی خام
_  سال مالی:مانده منتقل شود(سود و زیان منتقل شود)
_  سال مالی:مانده منتقل شود(سود و زیان صفر شود)
_  سال مالی:مانده حساب منتقل وموجودی صفر شود
_  سال مالی:مانده حساب منتقل نشود ولی موجودی انتقال داده شود
_  سال مالی:هیچ اسامی و کالا وارد سال جدید نشود
 

call