آموزش اولیه سازندگی (کارگاه)

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا  جواهر در رسته سازندگی ( کارگاه )در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .

مباحث کلی این دوره 

 • نحوه ورود و خروج نرم افزار 
 • نحوه گرفتن صحیح پشتیبانی از اطلاعات 
 • نحوه تعریف صحیح انواع کارهای ساخته مانند النگو و غیره
 • نحوه تعریف صحیح حساب برای مشتریان ، همکاران ، بنکداران
 • نحوه ثبت فاکتورهای ورود سرمایه (موجودی) 
 • نحوه ثبت مانده حساب همکاران و مشتریان
 • نحوه ثبت قسمت های داخلی کارگاه در عناوین حساب
 • نحوه ثبت کالاهای در گردش کارگاه
 • نحوه ثبت خط تولید کارگاه
 • نحوه ثبت فروش کار ساخته به مشتری
 • نحوه موجودی گیری کلی و جزئی فروشگاه
 • نحوه بررسی و کنترل حساب و صورت حساب
 • نحوه گزارش گیری لیست بدهکاران و بستانکاران
   

دراین دوره با سادگی موارد فوق با طرح مثال و مسئله آموزش داده می شود

call