آموزش مقدماتی

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا  جواهر در رسته تکفروشی ( جعبه داری )بنک داری و کیف ، سازنده در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .

مباحث کلی این دوره 

 • نحوه ورود و خروج نرم افزار 
 • نحوه گرفتن صحیح پشتیبانی از اطلاعات 
 • نحوه تعریف صحیح انواع کارهای ساخته مانند النگو و غیره
 • نحوه تعریف صحیح حساب برای مشتریان ، همکاران ، بنکداران و تامین کنندگان اجناس فروشگاه
 • نحوه ثبت فاکتورهای دریافت  و پرداخت با بازار ، مشتریان و همکاران
 • نحوه ثبت انواع فاکتور فروش ( نقدی ، نسیه و اقساطی )
 • نحوه صحیح ثبت فاکتور خرید و تعویضی 
 • نحوه ثبت موجودی اولیه طلا ، کارساخته ، سکه و ...
 • نحوه ثبت مانده حساب همکاران و مشتریان
 • نحوه ثبت مانده حساب تامین کنندگان ( بنکداران ، کیفی و سازندگان و ... )
 • نحوه ثبت بستن قیمت طلا خرید و فروش ( پولی کردن طلا ، سکه ، ارز )
 • نحوه خرید و فروش سکه و ارز 
 • نحوه موجودی گیری کلی و جزئی فروشگاه
 • نحوه بررسی و کنترل حساب و صورت حساب
 • نحوه گزارش گیری لیست بدهکاران و بستانکاران
  نحوه گزارش گیری حسابهای سکه

دراین دوره با سادگی موارد فوق با طرح مثال و مسئله آموزش داده می شود

 

call