نحوه ثبت اقساط (اقساط منظم )

گاهی پیش می آید که بدهی و مانده حساب مشتری را در محدوده زمانی تعیین شده بصورت اقساط برابر یا نابرابر قسط بندی میکنید. در این قسمت نحوه ثبت اقساط (اقساط منظم ) بدهی مشتری آموزش داده شده است .

با ما همراه باشید.

call