سوال : موقع پرینت گرفتن در برنامه با پیغام Printer Out Of Paper مواجه می شود.علت چیست؟

این پیغام یا هر پیغامی مشابه به آن نشانه خالی شدن سینی پرینتر از کاغذ می باشد و با قرار دادن کاغذ در پرینتر و زدن دکمه OK مشکل برطرف و پرینت انجام می شود

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call