سوال : چطور می شود مرجوعی های یک کالای ساخته را در نرم افزار حسابداری طلا زمرد دید؟

در گزارشات دوره ای در قسمت عملکردها گزارش اسناد را اینتر (ENTER)  زده ،دریافت/پرداخت را انتخاب نمایید، کادر ، اولی را روی پرداخت گذاشته و  کادر دومی را روی یک کالاگداشته کد کالا را وارد کنید و اینتر بزنید ،بعداز تعیین تاریخ اینتر زده و تمامی پرداختی های کار ساخته نمایش داده می شود

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call