سوال : نحوه بدست آوردن لیست مشتریان ضرری در نرم افزار حسابداری زمرد به چه شکل است؟

در قسمت ویرایش ثبت فاکتور را اینتر زده و وارد فاکتور می شوید در فاکتور ،در قسمت شماره فاکتور  CTRL+F10 را زده و کادری که نمایش میدهد را مظنه 17 را وارد میکنیم یک لیست در فاکتور باز میشود که مشتریانی که در نهایت در ضرر هستند برای ما و یا بدهکار میشوند را نمایش میدهد

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call