سوال : برای چاپ روی فاکتورهای چاپ شده باید کد 9 را در برنامه ثبت کنم. در کدام قسمت برنامه این کد را وارد نمایم؟

برای این کار وارد بخش مدیریت شده و از قسمت مشخصات تب "متن2" را زده و در آن قسمت جلوی قسمت "نوع فاکتور تکفروش" کد 9 یا هر کدی که برایتان تعیین شده است نوشته و از پایین صفحه گزینه "ثبت" را بزنید.

 

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call