سوال : سال مالی جدید ساخته ام. چگونه اطلاعات آن را پاک کرده و بصورت خام در بیاورم؟

برای این کار بهتر است از بخش "مدیریت" برنامه و "بازیابی اطلاعات" مراحل را طی و در قسمت انتخاب فایل پشتیبان از درایو C شاخه ariaback فایل bkup.bak را انتخاب نموده و بازیابی می کنیم و در نهایت از قسمت "مدیریت" و سپس بخش "مشخصات" با استفاده از دکمه Upgrade/Update بروزرسانی انجام شده و سال مالی مورد نظر بصورت خام (بدون اطلاعات) می شود.

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call