سوال : چطور در ریز حساب PDFبگیرم و چطور ارسال کنم؟

در قسمت گزارشات روزانه گزارش حساب ریز حساب کد حساب مشتری را انتخاب نموده با زدن کلید F2میتوانید فایل مورد نظر را در صفحه ای ذخیره کنین و در واتساپ برای مشتری ارسال کنین

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call