سوال : چند سیستم بصورت شبکه دارم ولی موقع خروج از برنامه بغیر از سرور بقیه سیستمها و کلاینت ها بکاپ نمیگیرند. مشکل چیست؟

این مورد امری عادی است چون برنامه جوری تنظیم شده است که بخاطر مسائل امنیتی بکاپ و ذخیره سازی تمامی سیستمها در فلش و برنامه سرور انجام شده و هیچگونه ذخیره سازی در سیستمهای دیگر انجام نمی شود .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call