سوال : مجموعه کلیدهای F1,F2, ... لپ تاپ من توی برنامه جواب نمی دهد. مشکل چیست؟

در اکثر لپ تاپ ها برای استفاده از کلیدهای فوق باید این کلیدها را به همراه کلید FN استفاده نمایید.

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call