سوال : برنامه ام بصورت شبکه نصب و اجرا میشود. برنامه سیستم کلاینتم را بروزرسانی انجام داده ام و با مشکلاتی گوناگون مثل نمایش داده نشدن ریزحساب و پرینت نشدن فاکتور و ... مواجه شده ام. علت چیست؟

بروزرسانی برنامه در شبکه باید به این صورت باشد که برنامه سرور بعلاوه تمام سیستمها همزمان بروزرسانی شوند تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود و حتی امنیت اسناد و اطلاعاتتان حفظ شود.

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call