سوال : گاهی اوقات در ارسال مطالب و گزارشات توسط تلگرام با اختلال در ارسال مواجه می شوم. علت چیست؟

معمولا" کندی سرعت یا تاخیر و وقفه های متعدد در ارسال از طریق تلگرام مربوط به بستر و زیرساخت اینترنت می باشد و اجتناب ناپذیر است.

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call