سوال : تمام سرمایه ام را داخل یک سند ثبت کرده ام اما جمع درصد را وسط فاکتور برای من محاسبه کرده چه کار باید انجام دهم ؟

ابتدا لازم به ذکر است که مهم درست محاسبه شدن جمع درصد میباشد و محل قرار گیری سطر آن در سند حتما نباید در آخر سند باشد .
 اما برای رفع این مشکل به دو صورت زیر میتوانید اقدام کنید :

  1.  سطر جمع درصد را پاک کنید و از سند حارج شوید تا مجددا جمع درصد محاسبه شود .
  2. بر روی سطر جمع درصد یکبار Enter بزنید تا جمع درصد کل قاکتور محاسبه شود .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call