سوال : چطور طلای آبشده با انگ را در برنامه وارد کنم ؟

با کد 113 شما میتوانید طلاهای انگ دار خود را وارد برنامه کنید .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call