سوال : چطور سرمایه ام را وارد نرم افزار کنم ؟

در قسمت ثبت فاکتور ، نوع سند را دریافت قرار داده و سپس در قسمت کدحساب ، سرمایه را  انتخاب کنید و بعد از زدن اینتر (Enter) یکی یکی موجودی خود را وارد کنید شما میتوانید برای آموزش بیشتر از کلیپ آموزشی ثبت موجودی اولیه در قسمت آموزش مقدماتی استفاده کنید .

 

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call