سوال : در کدام قسمت لیست بدهکاران و بستانکاران ریالی و وزنی را مشاهده کنم ؟

از قسمت گزارشات روزانه بر روی لیست حساب کلیک کنید و سپس از منوی جدید لیست دوره ای را انتخاب کنید . مشاهده خواهید کرد لیست بدهکاران و بستانکاران ریالی و وزنی به تفکیک قابل نمایش میباشد .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call