سوال : آیا در گزارشات نرم افزار زمرد میتوانم از تاریخ تا تاریخ مورد نظر خود را وارد کنم ؟

بله شما درتمامی گزارشات نرم افزار حسابداری زمرد مانند ریزحساب میتوانید از تاریخ تا تاریخ مورد نظر خود را وارد و گزارش را در همان بازه تاریخی مشاهده کنید .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call