سوال : چرا در زمان ثبت کارساخته با درصد ، پس ازوارد کردن درصد وقتی Enter میزنیم درصد حذف میشود ؟

برای رفع این مشکل باید از قسمت مدیریت ، بر روی مشخصات کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده سربرگ پارامتر1 را انتخاب کنید . و در قسمت محاسبه اجرت دستفروش عدد 0 بگذاریم .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call