سوال : چطور از یک فاکتور 2 عدد پرینت داشته باشم ؟

از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کرده و در صفحه باز شده سریرگ متن1 را انتخاب کنید و سپس در آیتم تعداد کپی عدد1 راواردکنید تا از هر فاکتور 2 عدد کپی داشته باشید .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call