سوال : چطور در فاکتور فروش 2 تا بارکد را بفروشیم ؟

برای این کار در فاکتور فروشتان برای فروش بارکد اولی کلید F5 را بزنید تا صفحه باز شود و بارکد را بفروشید و برای فروش بارکد دوم کلید Ctrl+F5 را بزنید و پس از باز شدن صفحه آن را بفروشید .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call