سوال : در برنامه هایی که شبکه هستند برای اینکه روی ایستگاه ها بکاپ گرفته نشود چه کاری باید انجام دهیم؟

برای انجام این کار از طریق مسیر زیر فایل Is backup server  را باز کرده و عدد 0 را وارد کنید .

Drive C>>>programs file >>> Zomorod24 >>> zomorod24 >>>db>>> is backup server

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call