سوال : برای گرفتن بکاپ برنامه بر روی وسایل جانبی چه کاری باید انجام دهیم ؟
  1.  اگر وسیله جانبی فلش باشد برنامه بطور خودکار در هنگام خارج شدن از برنامه بر روی آن بکاپ خواهد گرفت .
  2. اگر وسیله جانبی هارد و یا دیگر درایوهای سیستم تان میباشد باید آدرس مسیری که میخواهید در آنجا بکاپ ذخیره شود را در مسیر زیر ذخیره کنید 

Drive C >>> programs file >>> Zomorod24>>>zomorod24 >>>db >>>server usb Url

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call