سوال : چطور میتوانم ببینم چقدر از اول سال تا الان چند درصد سود کرده ام ؟

برای انجام این کار ابتدا از مسیر زیر گزارش تجمیعی را باز کنید 
گزارشات دوره ای >>> عملکردها >>> بیلان ها >>> گزارش تجمیعی

سپس در صفحه باز شده آیتم عملکرد مزد ساخت  ، در قسمت جمع درصد میزان سود درصدی شما از اول سال تا الان را نشان میدهد .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call