سوال : چطور در ریز حساب مانده ارزی را چک کنم؟

در قسمت گزارشات روزانه گزارش حساب ریز حساب را باز میکنید مشتری مورد نظر را انتخاب نموده و ردیف های فاکتور به شما نمایش داده میشود با گرفتن کلید(ctrlجهت نمای چپ و راست )مانده ارزی به شما نمایش داده میشود

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call