سوال : چرا در لیست بدهکاران و بستانکارن یک اسم دو بار تکرار شده است ؟

زیرا این حساب ها مدت زمان زیادی از بدهکاری و بستانکاری آن گذشته است به همین علت دوبار نمایش داده میشود تا اهمیت بیشتری به آن داده شود و زودتر آن را بررسی کرده و طلب تان را وصول و یا بدهی تان را پرداخت کنید . اما در کل هر چند بار که یک اسم با یک عدد تکرار شود در جمع کل اثری ندارد .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call