سوال : چطور نرم افزار حسابداری زمرد شخص دیگری را بخرم ؟

برای انجام این کار لازم است خریدار و فروشنده نرم افزار هر دو یه شرکت زمرد مراجعه کرده و یک رضایت نامه کتبی مبنی بر اعلام رضایت از واگذاری برنامه و همچنین خرید آن به شرکت زمرد تحویل دهند . و سپس اگر برنامه دارای قفل سخت افزارس باشد فقط با پرداخت هزینه پشتیبانی سالیانه و اگر برنامه دارای قفل نباشد با پرداخت هزینه قفل + هزینه پشتیبانی سالیانه برنامه به نام خریدار آن میشود 

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call