سوال : برای بکاپ گرفتن روی ایمیل در برنامه Cloud چه کار باید انجام دهیم؟

برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

  1. از قسمت مدیریت بر روی مشخصات کلیک کنید .
  2. در صفحه باز شده سربرگ متن2 را انتخاب کرده و در قسمت ایمیل مدیریت ، آدرس ایمیلی که میواهید بر روی آن بکاپ گرفته شود را وارد کنید .
  3. بر روی ثبت کلیک کنید .
  4. ازمسیر زیر فایل Emile Cloud را باز کرده و سپس آدر ایمیلتان در آن وارد کنید :
      Drive C >>> Programs file >>> Zomorod24 >>>zomorod24 >>> db<<< email cloud
  5. از مسیر زیر فایل is send email را باز کرده و عدد 1 را در آن وارد کنید .
     Drive C >>> Programs file >>> Zomorod24 >>>zomorod24 >>> db<<<is send email

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call