سوال : چطور سود و زیانم را میتوانم در موجودی بارکد به صورت روزانه مشاهده کنم؟

در قسمت گزارشات روزانه،قسمت موجودی کالا،موجودی بارکد را انتخاب نموده و نوع ارز را ریال انتخاب میکنیم و برای گرفتن سود و زیان همه موارد را روی فروش رفته قرار میدهیم و enterرا میزنیم در پایین صفحه سود کالای فروش رفته و وزن تمام شده کالای فروش رفته را به شما نمایش میدهد

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call