سوال : چرا در قسمت انگشتر میخواهم کد جدیدی ایجاد کنم ولی با پیغام کد معتبر نیست مواجه میشوم ؟

زیرا هر لیست  در قسمت عناوین کالا در هرلیست مانند لیست انگشتر یا زنجیر و ... نهایتا 100 کدمیتوانید ایجاد کنید و برای کدهای بالاتر باید لیست جدید ایجاد شود .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call