سوال : درکدام قسمت از فاکتور مانده حساب ارزی مشتری نمایش داده میشود ؟

در پایین صفحه ثبت فاکتور بر روی گزارش لحظه ای کلیک کرده و سپس مانده ارزی را انتخاب کنید .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call