سوال : چطور بفهمم چقدر موجودی دلار در صندوق دارم ؟

برای انجام این کار باید از قسمت گزارشات روزانه بر روی تراز آزمایشی و سپس تراز آزمایشی ارزی کلیک کنید . در صفحه باز شده نوع تراز را بروری همه قرار دهید و سپس دلار آمریکا را انتخاب کنید بعد از اینتر زدن میتوانید حساب صندوق خود را مشاهده کنید .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call