سوال : آیا در موقع پرداخت کارساخته با بارکد سود تکفروشی 7 درصد اضافه میشود ؟

خیر ، سود تکفروشی 7 درصد فقط موقع فروش به فاکتور اضافه میشود .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call