سوال : چرا در قسمت سود و زیان درآمد مزدساخت منفی میشه ؟

زیرا درصد فروشتان کمتر از درصد خریدتان میباشد .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call