سوال : چرا یک بارکد را نمیتوانم بفروشم؟

شما باید در قسمت موجودی بارکد ، بارکد موردنظرتان را جست جو کنید و ببینید در چه وضعیتی میباشد که نمیتوانید آن را بفروشید .

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call