سوال : چطور برنامه را در Firewall قرار دهیم ؟

برای قرار دادن برنامه در فایروال این آموزش را مشاهده کنید .

نحوه قرار دادن برنامه در Firewall

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call