سوال : من وام گرفتم و میخوام این وام رودر نرم افزارم ثبت بکنم چه کاری باید انجام بدم؟

در عناوین حساب نام بانکی که وام دریافت کردین رو وارد کنین ودر ثبت فاکتور دریافت بزنین از حساب وام ، حساب وام رو بستانکار کنین .موقع دادن اقساط وقتی به این حساب پرداخت میکنین از حساب وام کم شده و در آخر تسویه میشود

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call