سوال : کارمزد وام رو چطوری در برنامه ثبت کنم ؟

در حساب هزینه ها ،حساب کارمزد وام ایجاد کنین و در ثبت فاکتور یک سند پرداخت به هزینه کارمز وام بزنین و با کد 10از بانک پرداخت کنین به هزینه

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call