سوال : موقع ارسال فاکتور در زمرد همراه با خطای C:\ariaback\web_app" not found مواجه میشم چه کاری باید انجام دهم ؟

برای رفع این خطا در موقع ارسال فاکتور در زمرد همراه این خطا به علت قدیمی بودن ساختار فایلی سیستم شما ایجاد میشود و برای رفع آن نیاز است با پشتیبانی فنی زمرد تماس بگیرید 

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821