سوال : چطور در نرم افزار زمرد pdfبرای مشتری ارسال کنم

برای pdf گرفتن در قسمت گزارشات مثل دفتر معین،ریز حساب ، بدهکاران و بستانکاران ویا ثبت فاکتور شما با گرفتن کلید ctrl+f2میتوانیدpdf این گزارش را در واتساپ برای مشتری ارسال کنید

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call