سوال : مشتری به من بدهکار است(طلا)میخواهم بدهکاریش را تبدیل به پول کنم و ازش دریافت بزنم چه سندی باید زده شود؟

در ثبت فاکتو یک سند پولی گردن فروش برای شخص ثبت میکنیم حساب طلایی صفر و حساب ریالی را بدهکار میشود که با کد 10 دریافت میکنیم

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call