سوال : چطور می توان سود خود را برداشت کرد در نرم افزار ؟

1_در گزارشات دوره ای ، عملکردها ، گزارشات سود و زیان را کیلیک می کنیم
2_بعد از تعیین تاریخ در کادر روبرو مظنه روز را وارد می کنیم
3_در این صفحه سود انباشه به شما نمایش داده می شود ، برای برداشت سود خود می توانید در قسمت ویرایش ، تعریف عناوین ، عناوین حساب را کلیک کنید، دراین صفحه با کلید  insertیک کد باز می کنید و نام این کد را برداشت می توانید بگذارید و نام خود را در این قسمت تعریف کنید
4_در قسمت ویرایش ، ثبت فاکتور را کلیک میکنیم و بعد از اینتر از روی شماره سند نوع سند را دریافت می گذاریم و بعد از تعیین تاریخ و شرح سند در صفحه دوم باکد 10 طرف حساب را کد حساب خرید و فروش ، وارد میکنیم (160001) وریالی را که میخواهیم از سود برداشت کنیم را وارد می کنیم و کلید ثبت را می زنیم

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call