سوال : چطور میتوان تمامی اطلاعات نرم افزار را خذف کرد؟

برای حذف تمامی اسناد، در نرم افزار در قسمت مدیریت ، سال جدید را انتخاب نموده و خذف اطلاعات را کیلیک میکنیم از شما میپرسد، اطلاعات حتما پاک شود؟ با تایید روی گزینه بله تمامی اسناد پاک میشود و فقط اسامی مشتری و اسامی کالاها باقی میماند

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call