سوال : چطور می توان در ثبت فاکتور یک سند را کامل حذف کرد؟

برای حذف کامل سند در قسمت ویرایش ، ثبت فاکتور را enter زده و  شماره فاکتوری را که می خواهیم حذف کنیم ، در شماره فاکتور می زنیم و در سمت چپ صفحه، روی سطل زباله کیلیک می کنیم و سند را حذف می کنیم

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call