سوال : چرا با وجود ثبت نام در شرکت تابان گوهر و پرداخت هزینه ها و انجام تنظیمات برنامه زمرد هنوز نرخ آنلاین بنده نمایش داده نمی شود؟

1- ممکن است پشتیبانی برنامه شما تمام شده باشد که با تمدید پشتیبانی نرخ آنلاین شما فعال می شود.

2- ممکن است تنظیمات موجود در برنامه با خطا و اشکالی مواجه شده باشد که با تماس با پشتیبانی شرکت زمرد مشکل برطرف خواهد شد.

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call