سوال : طلا بصورت قسطی فروخته ام ، از کدام قسمت میتوانم ببینم امروز چه اشخاصی برای من طلبم را می آورند ؟

برای انجام این کار باید از منوی گزارشات روزانه بر روی لیست حساب کلیک کرده و سپس از منوی جدید لیست روزانه و در آخر لیست اقساط روز را انتخاب کنید .در صفحه باز شده بعد از اینتر زدن به شما نمایش داده میشود که چه اشخاصی باید اقساط خود را پرداخت کنند

در صورتی که پاسخ فوق مشکل شما را برطرف نکرد لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی : 03132224821

call