در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا نقره جواهر در رسته بنداری (عمده..." />

آموزش اولیه بنکداری و کیفی در حسابداری طلا زمرد

در این دوره شما با کلیه مباحث اولیه حسابداری طلا نقره جواهر در رسته بنداری (عمده فروش)و کیفی در حسابداری طلا زمرد به صورت کاملا کاربردی و ساده آشنا خواهید شد .
مباحث کلی این دوره 

 • نحوه ورود و خروج نرم افزار 
 • نحوه تغییر رمز کاربری
 • نحوه گرفتن صحیح پشتیبانی از اطلاعات و بازیابی اطلاعات به نرم افزار
 • نحوه تعریف صحیح انواع کارهای ساخته مانند النگو ، دستبند ، انگشتر ، مدال ، سرویس و ... 
 • نحوه تعریف صحیح حساب برای مشتریان ، همکاران ، بنکداران و تامین کنندگان اجناس فروشگاه
 • نحوه ثبت فاکتورهای دریافت و پرداخت بازار
 • نحوه ثبت فاکتورهای دریافت  و پرداخت مشتریان و همکاران
 • نحوه ثبت انواع فاکتور فروش ( نقدی ، نسیه و اقساطی )
 • نحوه صحیح ثبت فاکتور خرید و تعویضی 
 • نحوه ثبت موجودی اولیه طلا ، کارساخته ، سکه و ...
 • نحوه ثبت مانده حساب  مشتریان
 • نحوه ثبت مانده حساب همکاران 
 • نحوه ثبت مانده حساب تامین کنندگان ( بنکداران ، کیفی و سازندگان و ... )
 • نحوه ثبت بستن قیمت طلا خرید و فروش ( پولی کردن طلا ، سکه ، ارز )
 • نحوه خرید و فروش سکه و ارز 
 • نحوه موجودی گیری کلی و جزئی فروشگاه
 • نحوه بررسی و کنترل حساب و صورت حساب
 • نحوه تعریف موجودی بانک و چک های فروشگاه
 • نحوه گزارش گیری لیست بدهکاران و بستانکاران
 • نحوه گزارش گیری طلا و سکه و ارز جدا

دراین دوره با سادگی موارد فوق با طرح مثال و مسئله آموزش داده می شود

call