آموزش (تراز آزمایشی)

یکی دیگر از گزارشات حسابداری ، که صحت ثبت اسناد و فاکتورهای شما را اثبات میکند تراز آزمایشی میباشد . که شامل فهرستی از نام ها و مانده حسابهایی است که اغلب در پایان ماه تهیه میشود تا از توازن مانده ها و ثبت صحیح فاکتور و اسناد اطمینان حاصل کنند .در این آموزش میخواهیم نحوه گرفتن تراز آزمایشی از برنامه حسابداری زمرد را آموزش دهیم .
برای انجام این کار باید مسیر زیر را دنبال کنید :
منوی اصلی >>> گزارشات روزانه >>> تراز آزمایشی >>> تراز آزمایشی  ریالی
نحوه نمایش تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری طلا زمرد
1) از منوی اصلی برنامه بر روی گزارشات روزانه کلیک  کرده و سپس تراز آزمایشی را انتخاب کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) در منوی جدید تراز آزمایشی ریالی را انتخاب کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) نوع تراز بطور خودکار معین قرار دارد اینتر ( Enter ) بزنید و عبور کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) نوع تاریخ ، بطور خودکار بر روی تاریخ سند قرار دارد اینتر ( Enter ) بزنید و عبور کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) گروه حساب بطور خودکار بر روی همه قرار دارد اینتر ( Enter ) بزنید و عبور کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) در قسمت از تاریخ ، بطور خودکار تاریخ اولین سند وارد شده در برنامه قرار گرفته است اینتر ( Enter ) بزنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) در قسمت تا تاریخ ، بطور خودکار تاریخ آخرین سند وارد شده در برنامه قرار گرفته است اینتر ( Enter ) بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) مطابق تصویر زیر تراز آزمایشی به شما نمایش داده میشود .( توجه داشته باشید که هر دو عدد موجود در کادر 1 و 2 اگر یکسان بودن نشان از تراز بودن حسابهای شما میباشد ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)برای فیلتر کردن تراز آزمایشی خود میتوانید از گزینه زیر استفاده کنید .بر روی فیلتر لیست کلیک کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) در کادر زیر کد حسابی که میخواهید نمایش داده شود را وارد کرده و اینتر بزنید.بطور مثال ما کد بانک را وارد کرده ایم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) مشاهده خواهید کرد که مطابق تصویر زیر فیلتر لیست انجام شده و فقط بانکها نمایش داده شده است.

 

 

 

call